Tornar
 
 

EL PROJECTE CBGESCEM: UN IMPULS TECNOLÒGIC PER ALS MUNICIPIS EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DELS CEMENTIRIS PROMOGUT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES.


El projecte CBGESCEM “Sistema informatitzat de gestió de cementiris municipals” sorgeix de l’exposició per part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca de la necessitat d’informatitzar la gestió dels cementiris, donant resposta a les diferents necessitats i que, a l’hora, no suposés un cost excessiu.

El Consell Comarcal a través del Servei d’Informàtica Municipal va fer una consulta als municipis fruit de la qual es va posar de manifest que prop de gran part dels ajuntaments de la comarca no disposaven d’un sistema informatitzat i per tant hi estarien interessats. Aquesta situació li atorga la característica de projecte d’àmbit comarcal, i és per això que es va procedir a la convocatòria de diverses reunions amb els responsables dels ajuntaments, de les quals es va poder recollir la informació que permetia definir un sistema informàtic que donés resposta a totes les necessitats i requeriments exposats, a l’hora que s’apostava per un model tecnològic innovador que facilités el seu ús i manteniment.

D’acord amb l’anteriorment exposat el Consell Comarcal va redactar i presentar el projecte CBGESCEM (Sistema de Gestió de Cementiris Municipals) a la convocatòria de subvencions als ens locals de l’any 2006 del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), amb l’objectiu que, els ajuntaments que hi vulguin participar, puguin disposar d’un sistema informàtic avançat de gestió dels seus cementiris.

El 27 d’octubre de 2006 el Consorci AOC va fer oficial la concessió de la subvenció per a la implementació del projecte CBGESCEM, com a projecte innovador en l’àmbit de les noves tecnologies.

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha encarregat a professionals esterns que, sota la supervisió i suport dels tècnics del Departament d’Informàtica del Consell Comarcal han treballat amb els següents objectius:


1. Disposar d’un sistema que tingui en compte els següents punts:
• Ha de donar resposta a les necessitats bàsiques de gestió dels cementiris municipals d’acord amb les normatives vigents i a un document d’especificacions redactat des del Departament d’Informàtica del Consell Comarcal.
• Ha de ser un sistema obert a canvis, que permeti adaptar-se a nous requeriments i/o normatives. D’acord amb aquest punt s’ha de garantir el suport i manteniment durant el seu temps de vida.
• La instal•lació, actualitzacions i manteniment de l’aplicatiu ha de ser transparent a l’usuari.
• El manteniment de la informació l’ha de gestionar el propi sistema. D’acord amb això la seguretat s’ha de garantir sense la intervenció expressa de l’usuari.
• La informació que cada ajuntament (o ens gestor del cementiri que en el seu cas hagi delegat l’ajuntament) hagi introduït és propietat exclusiva de l’ajuntament i, per tant, l’accés a aquesta informació s’ha de controlar a traves de sistemes de seguretat basats en usuaris i paraules de pas així com a través de l’encriptació de les dades que puguin circular per les xarxes de dades que el sistema faci ús.
• Ha de disposar d’un entorn de treball completament en Català.
• Fa ús de sistemes oberts i de programari lliure.


2. Garantir un servei post-implementació a través de:

• Formació Suport en la introducció de dades inicial (dades actuals)
• Manteniment del producte (actualitzacions, millores...)
• Assistència i suport permanent.


A aquest projecte s’hi ha adherit 27 municipis del Bages i 2 de la comarca d’Osona.

Ha estat provat a dos ajuntaments en la seva fase inicial, fet que ha permès incloure noves funcionalitats sobre tot en l’aspecte d’introducció de dades i facilitat d’ús.